Nowy album - Stress Test. Już dostępny!

Stress test - test warunków skrajnych, forma kontroli, używana do określenia stabilności danego systemu. Polega na badaniu danego systemu w ekstremalnie trudnych warunkach

Szukajcie w odważnych sklepach muzycznych!